اطلاعات تماس شرکت هوا صنعت آذین پرتو

آدرس دفتر مرکز : کرج - جاده ملارد - تبش گلستان 46 - نمایشگاه دائمی صنعت تهویه هوا

0912-1720924

0935-1720924

0933-1720924

02165549262

02636637863

www.havasanatap.ir

www.havasanatap.com

Email : Havasanat.ap@gmail.com