دریچه های تنظیم هوا یا دریچه کولر

هدف از ساخت و نصب دریچه تنظیم دقیق هوا برای محیط و نیز تعیین مسیر هوا می باشد .

دریچه ها هوا از انواع آلومینیومی ، آهنی و MDF ساخته شده است .

دریچه تنظیم هوا از پره های مختلف و فریم اصلی تشکیل شده که نوع خروجی هوا دریچه را به انواع یک طرفه ، دو طرفه ، سه طرفه و چهار طرفه می باشد.

ساخت انواع دریچه های تنظیم هوا از جنس آلومینیوم و آهن با رنگ کوره ای استاتیک

ساخت انواع دریچه های تنظیم هوا از جنس آلومینیوم و آهن با رنگ کوره ای استاتیک

قابلیت طراحی و ساخت و نصب دریچه های به اندازه و شکل های مختلف و متناسب به نیاز محیط .

قابلیت ساخت به صورت دمپردار و بدون دمپر برای کنترل هوا دهی

قابلیت ساخت انواع دریچه های دیواری ، خطی ، مشبک ، ساده سقفی ، دریچه های زیر فن کویل و دریچه های شوت زباله و ...

دریچه های دیواری

کاربر دریچه های دیواری در جهت هوای رفت و برگشت برای محیط می باشد .
قابلیت مصرف دریچه های دیواری در مکانهای اداری و خانگی .
طول پرتاب نسبتا بلند 2/3 متر طول اطاق
محل نصب در دیوار با پیشانی سقف کاذب

مدلهای دریچه دیواری

1 – دریچه دیواری دیواری رفت .

2 – دریچه دیواری قوس به داخل در طول 

3- دیواری قوس به بیرون در طول 

4- دیچه دیواری قوس به داخل در عرض

 

دریچه های مشبک

دریچه مشبک دارای سطح مفید بالا و در نتیجه افت فشار پایین است و جهت توزیع بهتر هوا ، مکش هوا ، تخلیه و برگشت هوا و در مواردی جهت رفت هوا استفاده می شود .

مدلهای دریچه های مشبک

1- دریچه مشبک صاف ( بادمپر و بدو دمپر )
2 – درچه مشبک  دو طرفه
3 – دریچه مشبک 45 درجه

 

دریچه خطی

دریچه های خطی برای تامین هوای تازه و توزیع مناسب هوا در مناطق مختلف مورد استفاده قرار می گیرد که عمده کاربرد این دریچه برای هوای رفت فن کویل و داکت اسپلیت ها می باشد .
پخش هوا به صورت مستقیم یک طرفه ، دو طرفه ، سه طرفه
مکان استفاده از دمپر جهت کنترل هوا دهی.
جهت مصارف گرمایش برای دمش و مکش هوا.

مدلهای دریچه خطی

1 – دریچه خطی صاف
2 – دریچ خطی زاویه دار با زاویه 30 درجه و 45 درجه و 60 درجه
3 – دریچه خطی دو طرفه چپ و راست
4 – دریچه خطی سه طرفه

دریچه سقفی

دریچه سقفی با انتقال بهتر جریان هوا ، توزیع مناسب هوا در تمام جهات و کنترل هوادهی با استفاده از دمپر از پر کاربردترین دریچه برای سیستم های هواساز می باشد .

مدلهای دریچه سقفی

دریچه سقفی چهار طرفه

دریچه سقفی سه طرفه

دریچه سقفی دو طرفه

دریچه آرمسترانگ (تایلی)

5ec877cc-03fd-4027-99a9-60ad1874d030

دریچه های بازدید فن کویل

در کلیه مکانهایی که در آنها از فن کویل سقفی و یا داکت اسپلیت استفاده می شود .
نصب در زیر فن کویل ها به منظور دسترسی به فن کویل و شیرآلات جهت تعمیرات و سرویس از دو جنس آلومینیوم و آهن و MDF ساخته می شود.
امکان تعبیه دریچه رفت و برگشت هوا بر روی دریچه بازدید برای مکش بهتر هوا .

مدلهای دریچه بازدید

1- دریچه بازدید گل سقفی ( تک گل و دوگل ) به دو صورت لولایی و بزار بردار

2 – دریچه بازدید با مکش مشبک به دو صورت لولایی و بزار بردار

3 – دریچه بازدید با مکش خطی به دو صورت لولایی و بزار بردار

4- دریچه بازدید با مکش گریل به دو صورت لولایی و بزار بردار

5- دریچه بازدید ساده به دو صورت لولایی و بزار بردار

قابلیت ساخت انواع دریچه :

دریچه های دیواری

دریچه های خطی

دریچه های مشبک

دریچه های سقفی

دریچه های بازدید یا زیر فن کویل

دریچه های شوت زباله و ...