رابط برزنتی یا لرزه گیر

از رابط برزنتی یا لرزه گیر برای جلوگیری از انتقال لرزش و ارتعاشات استفاده می گردد.

از رابط برزنتی یا لرزه گیر برای جلوگیری از انتقال لرزش و ارتعاشات از کارگرد دستگاه های هواساز ، فن کویل ، داکت اسپلیت ، کولر آبی ، سانترفیوژ و انواع فن های دمنده و مکنده استفاده می شود . به طوری که رابط برزنتی از یک طرف به وسیله تسمه ورقی یا نبشی به  دهانه دستگاه مکنده یا دمنده نصب و طرف دیگر آن به دهانه لاین اصلی کانال متصل می گردد.

نکات که در نصب رابط برزنتی باید رعایت گردد:

1- رابط برزنتی باید کاملا به صورت هوابند شده نصب گردد.

2- باید در نصب رابط برزنتی فاصله دستگاه دمنده یا مکنده نباید بیشتر از حد معمول باشد زیرا باعث افت و جمع شدگی رابط می گردد

3 – اختلاف ارتفاع دهانه دستگاه و کانال نباید از حد معمول بیشتر باشد این امر باعث اریپ شدن حالت ایستایی برزنت شده و در نهایت باعث انسداد مسیر هوا می گردد.

هوا صنعت آذين پرتو

جهت مشاوره و بازدید رایگان با ما تماس بگیرید .