سایلنسر – صدا خفه کن

صدا گیر کانالی وسیله ای برای جذب صوت در سیستم های انتقال هوا می باشد . این تجهیزات بر حسب ظاهر  به دو نوع چهار گوش و گرد تقسیم بندی می شوند . از نظر کارکرد نیز به دو نوع صدا گیرهای کانالی و صدا گیرهای اگزاست و بخار تقسیم می شوند .

برای طراحی این وسیله به اطلاعات اولیه ای از قبیل دبی هوای عبوری ، سطح مقطع صدای تولیده اصلی در فرکانسهای مختلف ( 5062 الی 8000 هرتز ) و شکال کانال اصی و همچنین محدودیت های فضای محل نصب شرایط آب و هوایی نیاز می باشد .

به طول معمول صداگیر از یک بدنه اصلی که عموما از جنس ورق گالوانیزه است تشکیل می شود . داخل این بدنه اصلی پره ها ( بقل ها (ی جذب صوت نصب می شود . خود این بفل از اجزای مختلفی تشکیل می شود .

مانند ورق پر فوریت از جنس گالوانیزه یا آلومینیوم در دو قسمت هر پره قاب اصل یدور تا دور هر چره که معمولا گالوانیزه است وی متواند آلومینیومی هم باشد . 

داخل این باکس پره از عایق پشم سنگ که جاذب صوتی مناسبب است و از نظر زیست محیطی نیز مناسب  بوده و تحمل دما و رطوبت بالاتری دارد قرار می گیرد . 

به دلیل اینکه این عایق داخلی از الیاف بسیار ریزی تشکیل شده است با رزین محصوص به هم چسبانده شده اند ، برای جلوگیری از هر گونه خطر جدا شدن و انتشار این ذرات و پخش شدن در هوا، از یک لایه روکش پارچه ای متراکم و نسوز ، برای پوشاندن این عایق استفاده می شود .

مزیت این پارچه این است که ضمن اینکه تحمل دمای عایق را بالاتر می برد . از پخش ذرات ریز از روی عایق در اثر سرعت هوا جلوگیری می کند . و در این میان بر خاصیت جذب صوت عایق نیز تاثیر منفی نمی گذارد .

بفل ها یا پره های صدا گیر به شکل مستطیلی با ضخامت های 6 - 10 - 20 و یا 30 سانتی متر ساخته می شوند فواصل این پره ها به طراحی و سطح صدای موجود و دبی هوای عبوری و همچنین سایز کانال اصلی مربوط می باشد . برای قرارگیری این بفل ها در فواصل معین یک سری ویل های راهنما در کف و سقف و بدونه ( در داخل قال ) نصب می شوند و بفل ها در میان این ریل ها قرار می گیرند .

در صدا گیرهای گرد ضخامت پره ها و فواصل بین پره ها و حتی تعداد پره ها کمی متفاوت است

در صدا گیرهای گرد ضخامت پره ها و فواصل بین پره ها و حتی تعداد پره ها کمی متفاوت است .

به طور مثال بسیاری از صدا گیرهای گرد دارای یک پره محجیطی چسبیده به8 بدنه در داخل می باشند و در بسیاری دیگر دارای دو قسمت پره می باشند . یکی در دیواره داخلی می باشد و قسمت دوم به صورت یک استوانه از ورق پرفوریت پر شده با عایق جذب صوت ، در مرکز استوانه صدا گیر تعبیه می شود .

صداگیر یا سایلنسر های گرد معمولا جهت نصب بر روی فن ها ساخته می شوند . مانند فن های اگزاست و جت فن های پارکینگ ها در صورتی که از انواع صدا گیرهای چهار گوش برای صدا گیرها و فن های سانتریفیوژچه تغذیه و چه اگزاست ، استفاده می شود .

صدا و جذب صوت در تهویه

تمام فن هایی که در سیستم تهویه مطبوع و تخلیه هوا به کار می روند با توجه به میزان فعالیتی که برای جا به جایی هوا انجام می دهند صدا تولید می کنند . بخش عمده این صدا ناشی از نوسان فشار منتشر شده است و این امواج فشار ، تقریبا در تمام جهت ها تبه صورت برابر منتشر می شوند که منجر به ایجاد صدا درون کانال می شوند و صدا گیرهای ما ، راه حل مطمئن برای بر طرف ساختن این مشکل هستند و پس از تعیین تقریبی مقدار صدایی که باید در یک محل کاهش یابد ، باید صداگیر متناسب با این مقدار کاهش صدا ، طراحی و انتخاب شود .

حهت طراحی صحیح یک صدا گیر باید به موارد زیر دقت کرد

افت ورود یا اعمالی - افت صدای ایجاد شده در اثر نصب صدا گیر .

صدای باز تولید شده توسط جریان هوا

جریان رفت یا برگشت

افت فشار استاتیک

صدا گیرهای ما به گونه ای طراحی و تولید و نصب می گردند تا بر تمامی مشکلات صدای تولید شده فائق آیند . بدنه خارجی صدا گیر از ورق گالوانیزه مطابق با استانداردهای تهویه مطوبع ، پره های صدا گیر شامل مواد بدون بود ، دارای یک لایه پوشش تراکم بالای نسوز برای جلگیری از انتشارات ذرات عایق در هوا ، که حریق را انششار نمی دهند ، بدون جذب رطوبت به گونه ای تولید می شوند که از ورود حشرات موذی به داخل آن جلوگیری می شوند .

مواد استفاده شده در پره ها ضد قارچ و باکتری می باشند و عملکرد صدا گیر به زبان ساده شامل کاهش صدا عملکرد روان و موثر کارآیی بالا و با قابلیت سرویس و نگهداری آسان می باشد .