شوتینگ زباله

سیستم شوتینگ زباله به صورت کانالی از بالای ساختمان تو طبقه پایین نصب می گردد که در هر طبقه دریچه ای مخصوص برای قرار دادن زباله در این کانال و هدایت آن به سمت اتاقک زباله در طبقه زیرین نصب می گردد. 

این سیستم باعث حذف حمل دستی زباله ها که باعث پخش زباله و بوی نامطبوع و تولید میکروب های بیماری زا شده است .

مزایای سیستم شوتینگ زباله

1- شوتینگ زباله یکی از وارد تامین آسایش خانواده ها در ساختمان است .

2- سیستم شوتینگ  زباله به علت کاهش بار ترافیکی اسانسور در ساعات خارج کردن زباله از ساختمان و نیز کاهش مصرف انرژی و استهلاک آسانسور در نیتجه اقتصاد خانواده موثر است . 

3- سیستم شوتینگ زباله با حذف حمل دستی زباله در پاکیزگی راه پله ها و آسانسور و فضای ساختمان تاثیر زیادی داشته و باعث بهداشت محیط ساختمان می شود .

سیستم شوتینگ زباله به دو دسته تقسیم می شود :

1 - سیستم شوتینگ داخلی :

که متداول روش می باشد و هنگام ساخت در داخل ساختما محلی برای تجهیزات سیستم شوتینگ تعبیه شده و از جمله مزایا آن این که تجهیزات اصلی در معرض دید نیست 

2- سیستم شوتینگ خارجی :

این روش زمانی مد نظر می باشد که ساختن ساختمان به اتمام رسیده و پس آن تصمیم به نصب سیستم شوتینگ گرفته شده است .