کانال چهارگوش

کانال سازی و ساخت کانال های چهار گوش .طراحی ، اجرا ، ساخت و نصب انواع کانال کولر چهارگوش​

یکی از متداولترین روشهای کانال کشی که از سالیان پیش بوده و الان نیز بیشترین کاربرد را در کانال کشی برای انواع دستگاهی هوا ساز ، داکت اسپلیت ، کولر آبی را دارد کانال چهار گوش می باشد .این روش کانال کشی که به دلیل قابلیت کم و زیاد کردن اضلاع و همچنین ساختن اتصالات ( ماننده چهارراه و سه راه ) به صورت دستی و متناسب با محیط و نوع سازه ساختمان کاربرد زیادی دارد .

هوا صنعت آذين پرتو مجری انواع کانال و دریچه انتقال هوا با بیش از ...پروژه موفق .

طراحی ، اجرا ، ساخت و نصب انواع کانال کولر چهارگوش

یکی از متداولترین روشهای کانال کشی که از سالیان پیش بوده و الان نیز بیشترین کاربرد را در کانال کشی برای انواع دستگاهی هوا ساز ، داکت اسپلیت ، کولر آبی را دارد کانال چهار گوش می باشد .این روش کانال کشی که به دلیل قابلیت کم و زیاد کردن اضلاع و همچنین ساختن اتصالات ( مانند چهارراه و سه راه ) به صورت دستی و متناسب با محیط و نوع سازه ساختمان کاربرد زیادی دارد .

باید دقت داشت که نباید نسبت طول و عرض کانال از 1 به 6 فراتر رود چون باعث افت جریان هوا در داخل کانال می شود .از مزایای کانال چهارگوش داشتن جدا کننده می باشد که طراح و اجرا کننده کانال می تواند میزان هوای انتقالی را محاسبه کرده و طبق آن کانال را طراحی و اجرا نند

نکات اجرایی کانال چهار گوش

اتصال  کانال به دستگاه باید با برزنت به عرض حداقل 30 سانتی متر باشد راحتی گرافیک گفته می‌شود.

ضخامت ورق گالوانیزه برای کانال و نوع نبشی فلنج و ساپورت باید طبق جدول زیر انتخاب گردد.

برای اتصال فلنج ها به یکدیگر باید از پیچ و مهره گالوانیزه استفاده شود . برای نبشی 2/5 و 3 از پیچ و مهره 40X60 و برای نبششی 4 از پیچ و مهره 50X8 استفاده شود . همچنین فاصله سوراخها نباید بیشتر از 20 سانتیمتر باشد .

اتصال فلنج ها به کانال یاد به وسیله چرج آهنی انجام شود و فاصله سوراخ پرچ ها بر روی نبشی نیاد بیشتر از 12 سانتیمتر باشد 

شعاع زانوها نباید کمتر از 1/5 برابر پهنای کانال باشد و کم کردن ابعاد کانل باید باشیب 15 درجه صورت بگیرد .

جهت اتصال دریچه تنظیم هوا به کانال ، باید یک قاب چوب ( 4/5X2/5 ) سانتی متر در لبه خارجی کانال حدود 1 الی 2 سانتی متر عقب تر از نازک کاری دیوار نصب شود به طوری که ناز کاری دیوار روی چوب را بپوشاند.

هوا صنعت آذين پرتو مجری انواع کانال و دریچه انتقال هوا با بیش از ...پروژه موفق .
بازدید و مشاوره رایگان